Startsida Senaste nytt nyfiken blog

Johan Adler

Jag är läkare, jobbar på öron-, näs- och halskliniken på Huddinge Universitetssjukhus (numera Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge). Jag har en son som heter Edvard, som bor med mig varannan vecka tillsammans med mina två katter i ett litet hus i Vidja.

Jag är för övrigt bevisligen intelligent. Jag har tidigare fött upp Gotlandskaniner.

Läs mer:

Webmaster:

Finns på:

Du finner mig även på SKOM men sällan på ICQ eftersom jag inte har bredband här i Vidja.

Intressen

Se även:

Senast på nyfiken blog och wiki nyfiken:

< rss 15 http://nyfiken.org/feed/ http://nyfiken.org/comments/feed/ http://wiki.nyfiken.org/?action=rss>

Geek code

 -----BEGIN GEEK CODE BLOCK-----
 Version: 3.1
 GMD$ d(+) s++:- a+ C++(++++)>$ UL+++>++++$ P++(+++)>++++$ L++(+++)>++++$
 !E- W++(+++)>$ !N- o? K? w(--) !O !M- V(--) PS PE Y(+) !PGP- t+() 5(+) X
 R-() tv-->---$ b++(++++) DI+(++) !D+(++) G(-) e++++ h(----)@ r(+++)@
 y++++(++)@
 ------END GEEK CODE BLOCK------